Zaštita dece na Internetu (2) – Kako se zaštititi

Preventiva i edukacija o novim vrstama pretnji za decu je nešto čemu mora da se posveti velika pažnja. Pri tome ne mislimo samo na edukaciju dece, već prvenstveno roditelja. Nekada su roditelji govorili deci da ne pričaju sa nepoznatima, da ne uzimaju od njih bombone i slične stvari. Takva upozorenja i dalje stoje, ali ih treba i proširiti upozorenjima koja se odnose na Internet. Ali, da bi se to ostvarilo prvo odrasli moraju da budu edukovani kakve sve „zamke“ čekaju decu na mreži.

Kao što roditelji izvode decu u park da se igraju, pri čemu ih stalno drže pod nadzorom, isti princip treba da se primeni i na Internetu. U svetu postoji mišljenje da deci ispod 10 godina starosti ne treba dopuštati da idu na Internet. Deci od 10 do 12 godina treba dopuštati da posećuju samo sajtove koji su namenjeni njima, za šta postoje specijalizovani Web čitači. Deci od 12 do 14 godina starosti ne treba dozvoljavati pristup Internetu bez nadzora odraslih i nikako im ne dozvoljavati pristup društvenim mrežama. Stariju decu treba edukovati šta se sme, a šta ne sme prilikom korišćenja Interneta i naravno, ostaviti mogućnost da se izvrši provera šta su sve radili.

Adult domen

Iako izrazi cenzura i Internet u globalnom smislu nikako ne mogu da idu ruku pod ruku, izgleda da je primena ovih nepopularnih mera za sada najbolji način da se dete odbrani od pornografskih i ostalih neprikladnih sadržaja na Internetu. Fred H. Cate, autor knjige „Internet i prvi amandman“ (The Internet and the First Amendment“), dobro je definisao na šta treba da se odnosi cenzura na Internetu. On je rekao da nije cilj da se zabrane neprikladni sadržaji (što je nemoguće ostvariti), jer to bi bilo kao kada bi se zabranilo da kablovski TV signal stigne u kuću. Ideja je da se obezede metode koje će onemogućiti da deca pristupe takvim sadržajima, kao što kablovski operateri imaju zaštićene TV kanale za „odrasle“. Zbog otvorenosti Interneta i obilja sadržaja koji se nalaze na njemu praktično je nemoguće dostići stepen zaštite kakav postoji kod kablovskih operatera, ali neke stvari ipak mogu da se urade.

Osnovna stvar je korišćenje lozinki za pristup sajtovima sa seksualno eksplicitnim materijalima. „Ozbiljni“ sajtovi ovog tipa obično imaju neku vrstu zaštite pristupa, mada je to napravljeno iz drugih razloga (kako bi ostvarili profit, a ne zaštitili decu). Ipak ko želi može da nađe obilje sličnog materijala i na besplatnim sajtovima tog tipa. U kombinaciji sa ovim neophodno je koristiti i filtere za pristup Internetu, koji će na osnovu svojih algoritama, ili jednostavnih „crnih“ i „belih“ lista zabranjivati ili dopuštati pristup određenim sajtovima. Uz sve to treba koristiti i filtere sadržaja koji će pomoći da se filtrira elektronska pošta koja sadrži tekst (ili slike) neprikladnog sadržaja.

Slika: cnn.com


"Citate zvanicni blog Data Solutions Laboratorije za spasavanje podataka sa hard diskova, memorijskih kartica i RAID nizova" - datasolutions.rs

Leave a Reply

%d bloggers like this: