Panda Cloud Office Protection

Panda Cloud Office Protection

Panda Cloud Office Protection je lagano, sigurno i jednostavno rešenje za PC, laptopove i servere koje omogućava kompanijama da više ne misle o antivirusu. Ono garantuje maksimalnu, hands-free i neprekidnu zaštitu u realnom vremenu protiv svih tipova malvera i mrežnih napada, uz optimizaciju troškova i produktivnosti.

Izmeštanje alata za menadžment u cloud, pruža mogućnost za gotovo trenutnu implementaciju i potpuno transparentno ažuriranje, dok Web konzola omogućava izuzetno jednostavno upravljanje, sa bilo kog mesta u bilo koje vreme. Collective Intelligence je platforma Panda Security-a koja je visoko prilagodljiva i automatizuje sakupljanje, klasifikaciju i detekciju malvera. Znanje koje se generiše kroz nju se prenosi na rešenja koja nudi Panda Security u realnom vremenu, drastično uvećavajući efikasnost zaštite, a istovremeno smanjujući upotrebu resursa lokalnih računara.

Kontrola zaštite u svakom trenutku:

 • Profile-based sigurnosne polise
 • Role-based delegiranje upravljanja
 • Centralizovano nadgledanje svih krajnjih tačaka
 • On-demand i zakazana skeniranja; pregled rezultata u realnom vremenu
 • Personalizovan status, detekcija i operativni izveštaj za čitavu mrežu

Prednosti Panda Cloud Office Protection u odnosu na tradicionalna “on-premise” rešenja?

 • nema inicijalnih troškova
 • cena po licenci i/ili mesečni servis
 • centralizovano upravljanje, sa bilo tačke, 24/7
 • implementacija u par minuta
 • nema održavanja
 • minimalna upotreba Internet linka

Sve ovo čini Panda Cloud Office Protection idealnom zaštitom za Vašu kompaniju.

Slika preuzeta sa pandasecurity.com