disk

Kuhinjska so u hard diskovima od 18TB?

Kuhinjska so u hard diskovima može povećati kapacitet diska i do 18TB? Kako saznajemo kuhinjska so mogla bi biti ključan sastojak ne samo hrane koju konzumiramo, već i budućih hard diskova.

Naime, postojeći hard disk uređaji koriste nano magnetni prah koji je slučajno raspoređen na pleteru diska. Tehnologija omogućava diskovima da uskladište oko 80 gigabajta na površini od jednog kvadratnog centimetra. Proizvođači koriste prah čije su čestice prečnika svega 7 do 8 nanometra. Magnetni prah nanešen je postupkom litografije na pleter hard diska. Jedan bit informacija nije smešten u jednoj čestici ovog praha već u grupi, bolje rečeno površini.

Dr Džoel Jang sa Instituta za istraživanje materijala i inženjering (IMRE) u SAD našao je način da smesti istu količinu informacija (bit) na jednu česticu magnetnog praha! Zašto je ovo bitno? Boljom organizacijom čestica dobija se veći kapacitet!

Dr. Jang je povećao veličinu čestica magnetnog praha na 10 nanometara i zamenivši tako nekoliko onih od 7 ili 8 nanometra jednom od 10 dobio veći kapacitet! IMRE tvrdi da novi metod može biti primenjen odmah upotrebom natrijum hlorida (kuhinjske soli). “Ovom tehnologijom”, tvrdi Jang, “uspevamo da smestimo oko 500 gigabajta na jedan kvadratni centimetar i dodaje da diskove koji koriste novootkrivenu metodu ne možemo očekivati u proizvodnji pre 2013.”

Igor Sestanj, Njujork, SAD