deljenje sadržaja

NAS naš NASušni

Šta je to NAS i čemu služi…

NAS ili Network Attached Storage (mrežno povezani uređaj za skladištenje podataka) je sistem za skladištenje podataka koji se sastoji iz jednog ili više hard diskova, mrežne konekcije i operativnog sistema. OS služi za povezivanje uređaja sa mrežom, čime se obezbeđuje udaljeni pristup sadržaju koji se nalazi na hard diskovima, ali i mnoge druge korisne stvari (FTP server, torrent klijent…).

Veza sa mrežom dakle osigurava deljenje sadržaja na najrazličitije načine. NAS omogućava da se dele fajlovi, prostor na disku, pa čak i štampači (koje je moguće povezati na njih, jer kao što smo rekli, NAS poseduje operativni sistem). Kada je deljenje fajlova u pitanju, NAS se u najširem smislu može koristiti kao eksterni hard disk.

nas (softpedia-static.com)

Međutim, NAS obezbeđuje i daleko veću funkcionalnost – na primer striming multimedijalnih sadržaja. OK, to može i bilo koji drugi eksterni disk, ali NAS je specifičan po tome što ne mora da bude povezan na uređaj za reprodukciju sadržaja. Šta više, ukoliko posedujete više multimedijalnih plejera, svi oni mogu istovremeno da pristupaju NAS-u i da reprodukuju u isto vreme različite multimedijalne fajlove, naravno pod uslovom da se nalaze u okviru iste mreže.

Još jedna velika prednost NAS-a u odnosu na klasične eksterne diskove je što se sadržajima koje on čuva može pristupati iz bilo kog dela sveta, sve dok znate njegovu IP ili Web adresu i dok posedujete pristupne parametre (korisničko ime i lozinku). Isto tako, možete podesiti NAS da dozvoli pristup vašim prijateljima, ali samo onim sadržajima koje vi želite da delite sa njima. I to svakom prijatelju možete da dodelite pristup različitim fajlovima.

Povezivanje štampača na NAS obezbediće da jeftin kućni štampač postane mrežni štampač. To je naravno moguće podesiti i bez NAS-a, samo što bi u tom slučaju računar na kome se nalazi povezan štampač morao da bude stalno uključen.

I konačno, NAS je idealan uređaj za bekapovanje podataka. Obično je znatno većeg kapaciteta od eksternih diskova i uz najveći broj modela dobija se i odgovarajući softver za bekapovanje. Time se taj proces, nakon instalacije uređaja i softvera, u potpunosti automatizuje.

Slika: softpedia-static.com