besplatna alatka

Najnovija besplatna alatka za backup

Švajcarska kompanija Veeam Software, inovativni provajder rešenja koja obezbeđuju stalnu dostupnost preduzeća objavila je “Veeam Backup” za Linux, besplatni samostalni agent koji pruža formiranje rezervnih kopija i oporavak za Linux servere koji se pokreću u javnom cloud-u, kao i za nekoliko preostalih fizičkih Linux servera koji se pokreću u prostorijama klijenta.

veeam-backup

Korisnici mogu da koriste ovu alatku za formiranje rezervnih kopija pojedinačnih instanci cloud-a i da ih povrate u skladišta u svojim prostorijama, ili da formiraju rezervne kopije sa skladišta u sopstvenim prostorijama i povrate ih u cloud.

Linux ostaje izbor broj jedan za cloud, sa 75 posto velikih kompanija koje su izjavile da koriste Linux kao svoju primarnu cloud platformu. Postojeća rešenja često zahtevaju manualni proces izvršenja ili su složena i skupa, što znači da je dostupnost mnogih ovih Linux servera u opasnosti.

Veeam Backup za Linux, samostalna alatka, nudi sledeće prednosti:

Formiranje rezervnih kopija na bilo kom mestu: Formirajte rezervne kopije Linux instanci koje se pokreću u cloud-u ili u sopstvenim prostorijama.

Fleksibilni oporavak podataka: Izvršite povratak formiranih rezervnih kopija pojedinačnih instanci cloud-a u sopstvenim prostorijama, ili povratak rezervnih kopija formiranih u sopstvenim prostorijama u cloud.

Integracija sa Veeam Backup & Replication v9: Iskoristite u potpunosti Veeam skladišta za formiranje rezervnih kopija kao ciljne lokacije; maksimalno iskoristite Veeam Backup & Replication mogućnosti za granularni oporavak.

Zatvorena beta verzija Veeam Backup-a za Linux biće dostupna u prvoj polovini 2016. godine po principu ko prvi dođe, prvi je uslužen. Da biste bili među prvima koji će dobiti pristup beta kodu možete se prijaviti ovde: http://go.veeam.com/linux.