Spašavanje podataka sa SD kartica, USB flash i drugih digitalnih medija

Kako USB memorije i memorijske kartice postaju sve veće i jeftinije, sve je lakše poveriti im mnogo više svojih podataka. Isto tako je postalo mnogo lakše greškom izbrisati podatke ili oštetiti sam medij. Ako, pored toga, nemate naviku da te podatke skladištite na neku drugu memoriju (da ih backup-ujete), npr. ne kopirate slike sa memorijske kartice Vašeg fotoaparata – gotovo je zagarantovano da će se desiti katastrofa. Šta se onda dešava?

Ako izuzmemo logičke kvarove, pre par godina, kada je Data Solutions d.o.o. bila jedina kompanija u Srbiji koja je radila spašavanje podataka sa oštećenih digitalnih medija, većina ljudi je ovakvo spašavanje podataka smatrala nemogućim. U većini slučajeva, problem nije vezan za sam memorijski čip, već za kontroler koji je zadužen za upisivanje podataka u memoriju medija, kao i za čitanje tih podataka sa nje. U takvim slučajevima procenat uspešnosti spašavanja podataka je skoro 100%.

Tehnologija koja se koristi prilikom upisivanja i čitanja podatka se razlikuje od jednog do drugog proizvođača, i to u velikoj meri otežava proces spašavanja.
Suština je da prisutni kontroler određuje algoritam za upis i čitanje podataka. Da bi se proces spašavanja podatka uspešno završio, potrebno je “razbiti” algoritam. Algoritam koji je primenjen predstavlja zaštićeni mehanizam, odnosno patentiran je od strane proizvođača i nije javno dostupan.
Celokupna memorija je podeljena na “strane” pa veličina strane, kao i način smeštanja, zavisi od tipa algoritma koji je primenjen. Takođe, raspored strana u okviru same memorije nije linearan, u zavisnosti od tipa primenjenog algoritma postoji više mogućih varijanti mix-a samih strana.
U cilju spašavanja podataka neophodno je odvojiti memorijski čip od oštećenog uređaja i pročitati sve sektore memorije i kreirati identičnu “sliku” memorije. Nakon što je slika konačno kreirana, može se detektovati određeni mix strana memorije, otkloniti, i primenom adekvatnog algoritma sve stranice spojiti u jednu celinu.

Nakon ovog procesa, moguć je logički pristup podacima. Odnosno, neophodno je odrediti parametre primenjenog fajl sistema (95% slučajeva FAT) i nakon toga restaurirati logičku strukturu i kopirati podatke.

Izvor: Data Solutions Laboratorija za spašavanje podataka


"Citate zvanicni blog Data Solutions Laboratorije za spasavanje podataka sa hard diskova, memorijskih kartica i RAID nizova" - datasolutions.rs

Jedno misljenje o “Spašavanje podataka sa SD kartica, USB flash i drugih digitalnih medija

Leave a Reply

%d bloggers like this: