Samouništivi Email

Sadašnji sistemi za upravljanje elektronskom poštom funkcionišu tako da jednom kada je poruka poslata, pošiljalac više nema nikakvu mogućnost nadzora nad njom. To praktično znači da ta poruka može biti snimljena, kopirana, prosleđena na drugi email ili odštampana. Upravo ova nemogućnost kontrolisanja upravljanja elektronskim porukama nakon slanja, čini klasičan sistem elektronske pošte neprikladnim za slanje poverljivijh informacija za koje je od velike važnosti potpuna kontrola distribucije.

Destroy_Email_01

Američki mobilni operater AT&T podneo je patentnu prijavu  koja rešava ovaj problem tako što bi elektronska pošta imala mogućnost samouništenja u trenutku kada pošiljalac to poželi, odnosno mogućnost automatskog samouništenja kada se zadovolje određeni kriterijumi. U većini slučajeva to bi značilo brisanje poruke nakon nekog zadatog vremena bez obzira da li je ona pročitana ili ne ili automatsko brisanje poruke neposredno nakon čitanja iste. Naravno, to bi podrazumevalo i detaljno brisanje svakog traga da je poruka uopšte postojala na datom računaru. Naravno, ovaj novi sistem neće raditi sa svim email porukama. Naime, i pošiljalac i primalac bi morali imati instaliran specijalan kompatibilan softver. I samo u tom slučaju elektronska poruka će živeti u apsolutno kontrolisanom okruženju tog sistema. Ipak, ne treba očekivati da će ovaj novi AT&T sistem u potpunosti zameniti Gmail naloge, ali moguće je da u bliskoj budućnosti sve elektronske poruke koje budete slali sa svog poslovnog email naloga imaju integrisano dugme za samouništenje (Kill Button). 

To sve lepo zvuči i moramo priznati da je za poverljive poruke od velike važnosti i da je itekako korisno, ali za sada ostaje nejasno šta se dešava ukoliko primalac poruke kod sebe ima Smart Phone, Web kameru ili digitalni fotoaparat i jednostavno uslika monitor u trenutku čitanja poruke?

Izvor: Forbes.com
Slika: Spyontech.com


"Citate zvanicni blog Data Solutions Laboratorije za spasavanje podataka sa hard diskova, memorijskih kartica i RAID nizova" - datasolutions.rs

Leave a Reply

%d bloggers like this: