Otkaz hard diska – Šta je pošlo naopako?

Razlozi za otkaz hard diska, a samim tim i gubitak podataka, mogu biti brojni. Najčešći uzrok otkaza hard diska je neka vrsta logičkog oštećenja, kao što su obrisani ili prepisani podaci.

Međutim, hard disk može pretrpeti oštećenje prilikom fizičkog udara, kao što je pad ili neka druga vrsta fizičkog potresa. Hard disk je sastavljen od preciznih unutrašnjih komponenti koje se pokreću izuzetno velikom brzinom i veoma su osetljive na ovu vrstu potresa. Ukoliko čujete kliktanje ili zujanje nakon što Vaš uređaj pretrpi udarac ili pad, važno je da ga odmah isključite. Nastavak rada na Vašem kompjuteru može dovesti do još većeg oštećenja unutrašnjih komponenti.

Ostecenje hard diska

Logički kvarovi
Logički kvarovi se odnose na kvarove koji nisu fizički. Problem nastaje u strukturi fajla ili softveru pre nego samog hardveru hard diska. Logički problem može biti izazvan različitim faktorima – virusi, greška sistemskog drajvera, ljudska ili softverska greška – sve to mogu biti uzroci logičkog kvara na hard disku. Kada dođe do ovakvog kvara, kloniranje hard diska i pravljenje image (imidž) fajla neće rešiti problem. Ne pokušavajte da reinstalirate sistem ili da pokrećete beskorisne alate operativnog sistema kao što je CHKDSK (check disk) jer ovi alati često pogoršaju stanje. Dobra vest je to da kod logičkih oštećenja laboratorija za spašavanje podataka kao što je Data Solutions u većini slučajeva može uspešno vratiti podatke jer ne postoji oštećenje hardvera.

Fizička oštećenja
Osim oštećenja udarom, voda i vatra takođe mogu izazvati ozbiljna fizička oštećenja internim i eksternim hard diskovima. Do oštećenja usled pregrejavanja često dolazi u slučaju neadekvatne ventilacije. Treba voditi računa da ventilator na računaru, obično postavljen na zadnjoj strani ili dnu kućišta, nikada ne bude blokiran. Kvarovi hard diska nastali kao posledica fizičkog oštećenja obično se dešavaju brzo i bez upozorenja, često uzrokujući velika oštećenja na elektronici hard diska, a ona nije napravljena da izdrži ovakve probleme. Jedini način da izbegnete fizičko oštećenje je da budete vrlo posvećeni održavanju sistema na svom računaru.

Oštećenje firmvera (servisne zone)
Firmware (firmver) je softverski program kojem, u standardnim uslovima, može pristupiti samo proizvođač hard diska. Koristi se za low level testiranje i funkcije koje su direktno odgovorne za pravilno funkcionisanje i ispravno stanje hard diska. Bez firmver koda nije moguća nikakva komunikacija između kompjuterskog sistema i hard diska. Na novijim hard diskovima firmver kodovi su standardno smešteni na pleterima, kao i na elektronskoj ploči. Kada je oštećena zona pletera na kojoj je smešten firmver, hard disk će izbacivati grešku iako su sve elektronske i mehaničke komponente u potpunosti funkcionalne.

Mehanička oštećenja/Kvar glava
Ako bilo koji deo mehanike hard diska otkaže, ceo hard disk će otkazati. Ovi delovi rade sa neverovatnom preciznošću. Štampana ploča (elektronska), spindle motor, kuglični ležajevi – svi ovi delovi su podložni oštećenjima. Najteži oblik oštećenja je poznat kao oštećenje glava hard diska. U ovom slučaju, glave za čitanje i pisanje podataka padaju direktno na pleter i grebu površinski magnetni sloj. Nažalost, u ovakvim slučajevima, podaci su trajno izgubljeni. Podaci smešteni na delovima pletera koji nisu oštećeni mogu biti spašeni, ali su podaci obično “rasuti” po pleterima. Ovaj tip oštećenja može biti posebno razarajući, ali ako glave ne oštete pletere, postoji nada za spašavanje podataka. U ovakvoj situaciji će biti potrebno da se konsultujete sa laboratorijom koja se profesionalno bavi spašavanjem podataka, kao što je Data Solutions.

Kao vlasnici kompjutera, svi ćemo se u nekom trenutku suočiti sa otkazom hard diska. Kada se to dogodi, jedino pravilno rešenje je kontaktirati pouzdanu laboratoriju za spašavanje podataka. Data Solutions je tu da Vam pomogne. Ne oklevajte da nas pozovete na broj 064/6435-884.

Hvala Vam što čitate naš blog!


"Citate zvanicni blog Data Solutions Laboratorije za spasavanje podataka sa hard diskova, memorijskih kartica i RAID nizova" - datasolutions.rs

Jedno misljenje o “Otkaz hard diska – Šta je pošlo naopako?

Leave a Reply

%d bloggers like this: