Informaciona bezbednost 2013

“Internet je svetski fenomen, jedinstven je i važi za sve, za male i za velike, za siromašne i za bogate, za one koji su moćni i za one koji to nisu. Na toj svetskoj jedinstvenoj mreži postoji bar jedna nepobitna jednakost, a to je da su sa aspekta bezbednosti i mogućih pretnji svi ravnopravni.

Postoje nijanse koje su, pre svega, posledica manje ili više bezbednosno interesantnog područja, razlike u veličini i brojkama. Ali suštinski gledano ne postoje razlike – Svi su ugroženi! Postoji razlika samo na one koji su shvatili značaj informacione bezbednosti i posvetili joj se jednako kao ekonomskoj ili vojnoj bezbednosti države, što znači doneli zakone, usvojili strategije i stvorili neophodne ljudske i materijalne resurse koji se neprekidno brinu o njoj. Stanje u ovoj oblasti u Srbiji je veoma loše, pa se mora što pre doneti strategija informacione bezbednosti.“ – istakao je između ostalog Zoran Živković, na samom otvaranju naučno-stručnog skupa pod nazivom – INFORMACIONA BEZBEDNOST 2013.

Informaciona bezbednost

Organizator ovog skupa bilo je Društvo za informacionu bezbednost Srbije, Privedna komora Srbije i kompanija Towers Net pod pokroviteljstvom Ministarstva za spoljnu i unutrašnju trgovinu i telekomunikacije RS. Konferencija je održana u velikoj sali Privredne komore Srbije sa više od 130 učesnika. Tokom rada konferencije podneta su 24 naučna rada iz domena informacione bezbednosti. Radovi analiziraju stanje informacione bezbednosti u svetu, regionu i Srbiji, objašnjavaju principe i načine detekcije i odbrane od savremenih načina ugrožavanja informacione bezbednosti, daju primere nekih od najsavremenijih tehnologija i rešenja iz domena informacionih tehnologija i telekomunikacija primenjenih i spremnih za uspešnu implementaciju u uslovima velike Cyber ugroženosti. Posebna pažnja bila je posvećena društvenom aspektu domena informacione bezbednosti kao i hitnosti donošenja zakona o informacionoj bezbednosti.

Izvor: Pks.rs, Dibs.rs
Slika: Pks.rs


"Citate zvanicni blog Data Solutions Laboratorije za spasavanje podataka sa hard diskova, memorijskih kartica i RAID nizova" - datasolutions.rs

Leave a Reply

%d bloggers like this: