HD video skladištenje (2) – Video formati, gigabajti i nizovi diskova

Koliko vam je prostora potrebno za HD video na vašem hard disku – u potpunosti zavisi od toga koju vrstu kompresije koristite tokom montaže. HDV materijal zauzima skoro isti prostor kao i DV – oko 13GB po satu, dok će vam savremeni ProRes 422, DNxHD ili DVC Pro HD zauzeti 4 puta više prostora, preko 60GB po satu. Nekompresovani HD materijal traži 500Gb po satu, skoro 50 puta više nego kompresovani HD video. Plus, nekompresovanom HD-u je potreban i znatno brži protok (throughput). Samo jedan, single stream nekompresovanog HD materijla zahteva preko 100MB/sekundi! Video kartice za beleženje (capture) nekompresovanog HD videa i nisu toliko skupe danas, ali kada tome dodate i cenu potrebnog prostora za skladištenje, doćićete do zaključka da montiranje nekompresovanog HD-a zahteva skupu opremu.

Za ovu priliku sam pripremio jednu zanimljivu i praktičnu tabelu savremenih video formata i prostor koje oni zauzimaju u datom vremenskom okviru. Nadam da će vam dobro doći prilikom donošenja bitnih montažerskih odluka!

Koje sve RAID konfiguracije postoje i kako se koriste za skladištenje video materijala?

  • RAID 0 ili stripe je sistem od dva ili više hard diskova koji se preklapaju kako bi obezbedili maksimalni kapacitet. Kompjuter vidi sve ove diskove kao jedan, zaseban, veliki hard disk. Znači da ako imate dva diska od 250Gb dobićete 500GB ukupnog prostora za korišćenje.

Prednost: Maksimalni kapacitet. | Mana: Ukoliko jedan od diskova u nizu otkaže, podaci su izgubljeni.

  • RAID 1 se često naziva mirroring. Diskovi u nizu imaju iste podatke na sebi. Jednostavan razlog je zaštita vaših dragocenih podataka. Ako jedan disk zakaže, još uvek imate sve vaše podatke netaknute na kopijama. To znači da je ukupan kapacitet za skladištenje na RAID-1 sistemu velik koliko i vaš jedan disk u njemu. Ako imate dva diska od 250GB u RAID-1 sistemu dobićete samo 250GB prostora na korišćenje.

Prednost: Maksimalna moguća zaštita meštenih podataka. | Mana: RAID-1 se ne preporučuje za video montažu zbog manjeg prostora za skladištenje video materijala, a i ukupna brzina protoka (throughput) je najčešće manja nego na zasebnom disku.

  • RAID 0+1 je jedan od načina da pokupite sve beneficije brzine protoka RAID-0 sistema i zaštite podataka RAID-1 sistema. Za ovo će vam biti potrebno minimum četiri hard diska u formaciji sa dva para striped diskova.

Prednost: Dobra kombinacija maksimalne brzine protoka i zaštite podataka. | Mana: Ukupno je potrebno minimum dva puta više diskova koji čine originalni stripe niz. Slabije performanse.

  • RAID 5 se pokazala kao najbolje rešenje kada su potrebne maksimalne performanse uz relativno dobru zaštitu podataka. RAID 5 dozvoljava upotrebu parity-a. Parity je matematička formula kojom se određeni bit pretvara u niz bitova koji se zatim upisu na više diskova. Gubitkom jednog od diska u nizu podaci su i dalje sacuvani. Koristeći primer naveden ranije četiri diska od 250GB imaće ukupno 750GB uz bolje performanse nego stripe i određeni nivo zaštite. Osim RAID -5 konfiguracije postoje i druge konfiguracije nizova koje koriste parity npr. RAID 2, RAID 3, RAID 4, RAID 6 )

Prednost: Kombinacija maksimalne brzine protoka i zaštite podataka bez žrtvovanja polovine ukupnog kapaciteta diskova. | Mana: Ovaj sistem generalno nema mana, ako izuzmete finansijsku činjenicu kupovine četiri ili više hard diskova koji će proizvoditi dosta toplote što opet dodatno opterećuje vaš budžet nužnom potrebom za eksternim kućištem i raznim konektorima.

Imajte na umu da iz Data Solutions-a, specijalističke laboratorije za spašavanje podataka poručuju da upotreba identičnih diskova u nizu obezbeđuje najbolje performanse i povećava šanse za spašanjem podataka ukoliko dođete u situaciju da se RAID više ne prijavljuje računaru.

Povezani članci:
HD video skladištenje (1) – Pet najbitnijih pravila


"Citate zvanicni blog Data Solutions Laboratorije za spasavanje podataka sa hard diskova, memorijskih kartica i RAID nizova" - datasolutions.rs

Jedno misljenje o “HD video skladištenje (2) – Video formati, gigabajti i nizovi diskova

Leave a Reply

%d bloggers like this: