Da li je gubitak podataka greška korisnika ili “viša sila”?

Otkaz hard diska ne znači neminovno i gubitak podataka smeštenih na njemu. U većini situacija, podaci ostaju neoštećeni ili delimično oštećeni, samo im korisnici ne mogu pristupiti. Način na koji će korisnik postupiti nakon otkaza je veoma važan. U slučajevima mehaničkog oštećenja, i sam pokušaj pokretanja hard diska može dovesti do trajnog gubitka podataka.

Kada hard disk otkaže, većina korisnika traži “sam svoj majstor” rešenja. Svaki pokušaj popravke oštećenog hard diska ili spašavanja podataka bez stručnog znanja će u takvim situacijama najverovatnije dovesti do većeg oštećenja, a samim tim i još više ugroziti same podatke.

Neke od metoda koje su naši klijenti primenjivali u ovakvim situacijama su: zamrzavanje hard diska, sušenje fenom ukoliko je hard disk došao u dodir sa vodom, otvaranje komore kako bi “otklonili pokvarene delove” ili mehanički pokrenuli hard disk, udaranje o sto, zamena elektronike sa drugog “identičnog” modela… Nažalost, naše iskustvo potvrđuje da skoro svaki pokušaj nestručnog spašavanja podataka sa oštećenog medija dovodi do još većeg ili čak trajnog oštećenja i nepovratnog gubitka podataka.

Back-up

Razlog pribegavanju ovakvim rešenjima je najčešće ušteda novca, a korisnici su ili početnici koji nemaju nikakva znanja o hard disku niti o načinu skladištenja podataka ili stručnjaci iz neke IT oblasti koji imaju veliku motivaciju da svoje znanje primene kako bi rešili problem i spasili podatke.

Najveća greška je što korisnici potcenjuju osetljivost hard diska i kompleksnost njegove izrade, naročito delova koji nisu vidljivi spolja. Otvaranje komore hard diska van mikromehaničke laboratorije, bilo kakav pokušaj osposobljavanja ili pokretanja diska koji ima oštećenje mehaničkog sklopa može biti pogubno po podatke smeštene na njemu.

Činjenice o spašavanju podataka i saveti korisnicima:

– Spašavanje podataka je kompleksan posao koji mora biti obavljen u specijalizovanoj Laboratoriji od strane stručnog lica.
– Ne pokušavajte sami da osposobite hard disk jer time možete doprineti samo većem oštećenju i trajnom gubitku važnih podataka.
– Pre nego što svoje podatke poverite nekome, budite sigurni da je u pitanju osoba odnosno kompanija koja se profesionalno bavi spašavanjem podataka.
– Kada Vaš hard disk otkaže, bilo da ste ga polili vodom, bacili kroz prozor ili je samo prestao da radi (ne pokreće se, kompjuter ga ne prepoznaje ili proizvodi nekarakterističan zvuk), spakujte ga i odnesite kod profesionalaca. Nemojte ga sušiti, zamrzavati, otvarati, udarati, pokušavati da ga pokrenete…
– Hard disk u toku rada i pri otkazu može napraviti trajno oštećenje medija (na kome su smešteni podaci), a samim tim i podataka. Međutim, veliki procenat situacija u kojima dolazi do trajnog gubitka podataka su upravo situacije kada korisnici nakon otkaza pokušaju sami da vrate podatke.

Da biste sprečili ovakvu situaciju i poštedeli sebe velikog stresa, bekapujte svoje podatke. Najbolji i najsigurniji način čuvanja podataka je svakako pravljenje bar dve kopije koje će se čuvati na fizički odvojenim mestima. Takav način bekapovanja važnih podataka je najbolja garancija da ćete uštedeti vreme, novac i poštedeti sebe stresa zbog potencijalnog gubitka.

Odgovor na pitanje “Ko je kriv kada dođe do gubitka podataka?” je vrlo jasan – Gubitak podataka se može opravdati “višom silom” samo u slučaju prirodne katastrofe koja Vam je uništila original zajedno sa kopijama koje ste napravili, čuvali kod mame, bake i sestre od tetke i redovno ažurirali 🙂

Čak iako niste pravilno bekapovali svoje podatke (kao što većina korisnika to ne radi) i otkaže Vam medij sa važnim podacima, nemojte sami pokušavati da ih vratite. Odnesite hard disk u specijalizovanu laboratoriju i dajte svojim podacima maksimlne šanse da budu spašeni!
Mesto gde se vrši profesionalno spašavanje podataka naziva se laboratorija, a posao koji se radi kako bi se vratili podaci sa oštećenog medija operacija – ne da bi zvučalo važno već zato što su delovi hard diska vrlo osetljivi pa su za sam posao potrebni posebni uslovi i stručno znanje.

*Ista ili slična pravila važe i za ostale medije za skladištenje podataka (USB fleš, SSD, memorijske kartice…). Hard disk smo naveli kao primer jer je medij koji se najviše koristi za čuvanje podataka i najčešći pokušaji “uradi sam” spašavanja podataka se rade upravo na hard diskovima.

Hvala Vam što čitate naš blog!

Slika: gupshup.org


"Citate zvanicni blog Data Solutions Laboratorije za spasavanje podataka sa hard diskova, memorijskih kartica i RAID nizova" - datasolutions.rs

Leave a Reply

%d bloggers like this: