Čestitamo, postali ste reč!

Živ jezik se stalno unapređuje i obogaćuje novim rečima i izrazima. Uticaj tehnologije je poslednjih decenija veoma velik i zato se jezici često obogaćuju novim tehnološkim pojmovima. Engleski, kao najpoznatiji i, u domenu tehnologije najkorišćeniji jezik prednjači u tome. Oksfordski rečnik svaka tri meseca dopunjuje zvaničan engleski jezik, a među zvanično priznatim rečima i izrazima sve češće se nalaze i novi tehnološki termini. Evo koje nove engleske reči smo dobili ove godine:

Words-are-levers

Phablet – pametni telefon sa ekranom srednje veličine, nešto između tipičnog pametnog telefona i tableta. Izraz je nastao kombinacijom reči phone i tablet.

Digital detox – Vremenski period tokom kojeg osoba ne koristi elektronske uređaje kao što su mobilni telefoni, tableti ili računari u cilju smanjivanja stresa i fokusiranja na društvene interakcije u stvarnom svetu, a ne digitalnim putem.

Geek chic – Način oblačenja, izgleda i ponašanja kompjuterskih entuzijasta, u cilju praćenja ili nametanja modnih trendova koji obuhvataju gedžete (na primer osoba koja svuda sa sobom nosi iPad tako da uvek bude vidljiv i upadljiv).

Hackerspace – mesto gde ljudi koji se interesuju za tehnologiju ili računare mogu da zajedno rade na projektima i dele ideje, opremu i znanje.

BYOD (Bring Your Own Device) – praksa koja omogućava zaposlenima u kompaniji da koriste sopstvene kompjutere, telefone i ostale uređaje u poslovne svrhe.

Internet of things – Predlog razvoja Interneta u kome bi svakodnevni objekti imali mrežnu konektivnost, dozvoljavajući im da primaju i šalju podatke.

Bitcoin – Digitalna valuta koja obezbeđuje transakcije bez posredstva banke. Sve popularniji način plaćanja.

Emoji – Mala digitalna fotografija ili ikonica koja se koristi za ekspresiju emocija u elektronskoj komunikaciji.

Zero-day – Odnosi se na do sadašnjeg trenutka nepoznate sigurnosne propuste u softveru.

Screencap – grebovanje ekrana, radnja koja se često koristi kada je potrebno sačuvati sliku nekog sadržaja na ekranu. Nastala je kao kovanica engleskih reči screen i capture.

OLED (Organic Light-Emmiting Diode) – Skraćenica koja ukazuje na organski elektroluminescentni materijal, često korišćen za izradu displeja kod mobilnih telefona i naprednijih modela monitora i televizora.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) – Standard za povezivanje audio/video uređaja, sve češće korišćen u računarskoj tehnici i kod novih HD televizora.

Tweetable – Pogodan za postovanje na Tviteru.

Touchless – Ukazuje na tehnologiju koja funkcioniše na osnovu pokreta i gestova, a ne na osnovu dodira.

SSD (Solid State Drive) – Memorijski uređaj za smeštanje podataka (fleš memorija), koja se koristi kao hard disk.

Izvor: oxforddictionaries.com
Slika: jefmenguin.com


"Citate zvanicni blog Data Solutions Laboratorije za spasavanje podataka sa hard diskova, memorijskih kartica i RAID nizova" - datasolutions.rs

Leave a Reply

%d bloggers like this: