Bezbednost korporativnih podataka

Prema istraživanju kompanije «B2B International»koje je obuhvatilo više od 3.300 stručnjaka za informacione tehnologije u 22 zemlje širom sveta, a sprovedeno je u saradnji sa kompanijom Kaspersky Lab došlo se do sledećih zaključaka – Bez obzira na uzroke gubitka podataka, to pogađa svakoga: Prvenstveno samu kompaniju, njene zaposlene, ali i njene klijente. Prema ovom istraživanju informacije o klijentima, kao i finansijski podaci, izgubljeni su u čak 36 % slučajeva. Podaci o zaposlenima budu izgubljeni ili ukradeni u 31 % slučajeva.

Uzroci gubitaka podataka mogu biti i spoljašnji i unutrašnji. Prema tvrdnjama 35 % stručnjaka informacionih tehnologija, najčešći razlog gubitaka podataka njihovih kompanija jeste zaraženost štetnim softverom, što predstavlja najčešć́u spoljnu pretnju. Sledeći najčešći uzroci su napadi putem elektronske pošte (21 %) i fišing (17 %). Kada su u pitanju unutrašnje pretnje, gubitak važnih podataka najčešće je izazvan propustima u softveru kompanije (25 %) koje sajber kriminalci koriste kako bi zarazili računare žrtava.

gubitak korporativnih podataka

Petr Merkulov, direktor sektora za proizvode u kompaniji Kaspersky Lab, ističe da opseg sajber pretnji koje dovode do gubitka podataka pokazuje koliko je važno za svaku kompaniju da shvati neophodnost sveobuhvatne zaštite. Efikasno korporativno bezbednosno rešenje mora da pruži zaštitu od spoljnih i unutrašnjih pretnji pomoću odgovarajućih alata, u koje spadaju tehnologija za borbu protiv štetnih softvera, korporativna bezbednosna politika, različite metode za sprečavanje «curenja» podataka, ali i alata za kontrolu i mnogih drugih funkcija.

Prema rezultatima ovog istraživanja, visok procenat gubitka podataka ostvarili su i mobilni uređaji. Zanimljivo je da kao uzrok gubitka podataka, 23 % ispitanika prepoznalo je gubitak uređaja, a 15 % krađu mobilnog uređaja. U čak 13 % slučajeva, važne informacije dospele su u pogrešne ruke usled najobičnijeg nemara, kao što je slanje poruka na pogrešnu adresu.

Izvor: Kaspersky.com
Slika: Memogenerator.net


"Citate zvanicni blog Data Solutions Laboratorije za spasavanje podataka sa hard diskova, memorijskih kartica i RAID nizova" - datasolutions.rs

Leave a Reply

%d bloggers like this: